Försvarare
Försvarare

Misstänkt för brott

Om du är misstänkt för ett brott som inte är av mindre allvarlig art, har du rätt till en försvarsadvokat. Har du inte något särskilt önskemål, utses en offentlig försvarare åt dig.

Om du döms för brottet du står anklagad för är du till staten återbetalningsskyldig för de utlägg denna gjort för försvarsadvokaten. Dock anpassas återbetalningen efter den dömdes ekonomiska situation.

Privat försvarare

En privat försvarare är den försvarsadvokat som man anlitar på eget bevåg, men då betalar man alltså själv för dennes tjänster. Om man får en friande dom kan advokatkostnaderna ersättas av staten. Vi på Advokatfirman Bengt Harling AB åtar oss gärna fall som privat försvarare i brottfall.

Offentlig försvarare

En offentlig försvarare är den som utses av en domstol att representera en person som står misstänkt eller åtalad för ett brott. För att utses till offentlig försvarare måste man vara advokat eller, i vissa undantagsfall, en annan typ av jurist. Den som anklagas för brott har i princip rätt att välja sin försvarare.

Som advokat anmäler man själv till domstolen att man gärna åtar sig uppdrag som offentlig försvarare och valet av offentlig försvarare avgörs sedan på turordningsbasis.

Advokat Bengt Harling har mångårig erfarenhet som privat och offentlig försvarare.