Målsägandebiträde
Målsägandebiträde

Utsatt för ett brott

Du som har utsatts för ett brott behöver representeras av någon i den domstol som ditt fall avgörs, och den som representerar dig kallas målsägandebiträde. I regel är målsägandebiträdet en advokat eller en biträdande jurist vid en etablerad advokatbyrå.

Advokat Bengt Harling har lång erfarenhet som målsägandebiträde i brottfall. Anna Lööv tar även uppdrag som målsägandebiträde.

Din rätt

Du har rätt till ett målsägandebiträde, om inte det brott som du utsatts för ses som mindre allvarligt.

Målsägandebiträdets uppgift

Som målsägandebiträde ska man ta tillvara målsägandens intressen och agera som stöd. Som målsägandebiträde ska man också föra fram ett enskilt anspråk, sakedeståndsyrkandet, som baseras på de brott målsäganden blivit utsatt för. När ett målsägandebiträde har förordnats är det denne som för fram det enskilda anspråket och inte åklagaren. I de fall det inte finns något målsägandebiträde så för åklagaren talan.

Det är domstolen som förordnar målsägandebiträdet.

Kostnad

Kostnaderna för målsägandebiträdet betalas av staten.